มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ต้องใช้อะไรบ้าง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดเอกสารในการสมัครใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตมีอะไรบ้าง ค่าหน่วยกิตในการเทียบโอนเท่าไหร่(สำหรับนักศึกษาเก่าที่มาสมัครใหม่)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษาเก่า
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2557 01:21:40
จำนวนผู้อ่าน1405

คำตอบ

รายละเอียด หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มีดังนี้ คือ 1.วุฒิการศึกษา 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.บัตรประจำตัวประชาชน 4.รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว1รูป 5.ใบรับรองแพทย์ 6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้าเปลี่ยน) 7.ทรานสคริปท์(กรณีที่เคยเรียนที่ รามฯ) ส่วนค่าเทียบโอนหน่วยกิตเคยเรียนที่รามฯ หน่วยกิตละ 50บาท ส่วนจบจากที่อื่นหน่วยกิตละ 100บาท ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ31 ต.ค. 2557 15:30:09
IP Address10.3.20.253
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+