มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่อยกิตจากมหาลัยอื่นมายังรามคำแหง

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ปัจจุบันผมเรียนจบ ป.ตรี จากมหาลัยรัฐแห่งหนึ่งทางรัฐศาตร์ และเป็นนักศึกษาสาขานิติศาตร์รามคำแหง รหัส 64

คำถามข้อที่ 1  การโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นที่สำเร็จการศึกษาแล้ว โอนมายัง นิติศาตร์รามคำแหงกระทำได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 2 หากคำถามข้อที่ 1 ทำไม่ได้ สามารถลาออกจากการเป็นนักศึกษา สาขานิติศาตร์รามคำแหง รหัส 64 แล้วสมัครใหม่โดยเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น และผลการสอบที่รามคำแหงได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 3 หากคำถามข้อที่ 2 ทำได้ การลาออกและการสมัครใหม่กระทำในวันเดียวกันได้หรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธัญธxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มิ.ย. 2567 09:25:30
จำนวนผู้อ่าน107

คำตอบ

รายละเอียด

ตอบคำถาม ข้อ 1 และ 2 สามารถทำได้ค่ะ แต่จะต้องเป็นการ ลาออกจากรหัสเดิมและสมัครใหม่ เทียบโอน 2 สถาบัน เพราะการที่จะเทียบโอนแบบสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นมาแล้วได้นั้น จะต้องระบุวันจบการศึกษาก่อนวันที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

3. สามารถดำเนินการลาออก และสมัครใหม่ได้ในวันเดียวกันค่ะ  

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ21 มิ.ย. 2567 22:02:19
IP Address125.25.129.109
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+