มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของปริญญาโท คณะนิติศาสตร์

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การลงทะเบียนข้ามสถาบันเป็นการทำหนังสือจากสถาบันต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อขอลงทะเบียนบางวิชา ไม่ใช่การสมัครเรียนใหม่ จึงไม่มีผลกับการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาต้องนำหนังสือมายื่นให้ทางมหาวิทยาลัยลงรับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะเป็นผู้นัดหมายกับนักศึกษาอีกครั้งเพื่อลงทะเบียนเรียนนั้น 

คำถาม

1.หนังสือที่นำไปยื่นเจ้าหน้าที่เพื่อขอลงทะเบียนข้ามสถาบันเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์รึเปล่าค่ะ

2.กรณีเรียนจบวิชาดังกล่าวที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว คณะนิติศาสตร์จะออกเป็นหนังสือรับรองผลการเรียนให้นักศึกษาไปยื่นกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเองหรือคณะนิติศาสตร์จะทำการส่งหนังสือรับรองผลการเรียนให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรุจิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 มิ.ย. 2567 13:48:47
จำนวนผู้อ่าน143

คำตอบ

รายละเอียด

- เกี่ยวกับการเรียนข้ามสถาบันของปริญญาโท ให้ติดต่อสอบถามที่ อาคารท่าชัย ชั้น 1 ทางโทรศัพท์ที่ 02-310-8563 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ19 มิ.ย. 2567 14:34:33
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+