มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เคยเทียบโอน(ย้ายจากสถาบันอื่น) ได้รับเอกสารเทียบโอน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ แล้วหมดสภาพนักศึกษา

1. ถ้าจะสมัครเรียนใหม่ ต้องทำอย่างไร 

2. สามารถโอนหน่อยกิจที่เทียบโอนแล้วกับสอบผ่านแล้วที่รหัสตรงกันได้หรือไม่ (จะสมัครเรียนต่างคณะ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเจพีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มิ.ย. 2567 16:04:52
จำนวนผู้อ่าน106

คำตอบ

รายละเอียด

1. เตรียมเอกสารการสมัครเรียนใหม่ และใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้ค่ะ

2. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่ตรงกับหลักสูตรคณะที่สมัครได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ18 มิ.ย. 2567 15:42:02
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+