มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร ส่วนภูมิภาคได้ไหมคะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. สามารถลงทะเบียนเรียน รหัส RAM ไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของคณะในส่วนภูมิภาคได้ไหมคะ แต่เป็นวิชาในด้านทักษะเดียวกัน มีเปิดสอนในภูมิภาคแต่คนละคณะค่ะ

2. สามารถลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดได้ไหม ตอนคิดเกรดจบคิดจากหน่วยกิตทั้งหมดที่เก็บได้ หรือเฉพาะหน่วยกิตที่ต้องเรียนคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 มิ.ย. 2567 16:32:20
จำนวนผู้อ่าน128

คำตอบ

รายละเอียด

1. ให้นักศึกษาเรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่สังกัดเป็นหลัก ส่วนวิชาอื่น ๆ หากสนใจต้องการลงทะเบียนเรียน สามารถจัดไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ค่ะ

2. สามารถลงทะเบียนวิชาเกินหลักสูตรได้ แต่จะนำหน่วยกิตวิชาทุกวิชาที่สอบผ่านมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ซึ่งอาจะทำให้เกรดเฉลี่ยลดลงได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ13 มิ.ย. 2567 15:36:03
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+