มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : โอนเงินลงทะเบียนเรียน โดยไม่ทราบว่าหมดสถานภาพนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค รหัส 59 ผมได้โอนเงินลงทะเบียนเรียนภาค1/67 ไปแล้ว โดยมาทราบทีหลังว่าได้หมดสถานภาพนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อยากทราบว่า จะสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบุคคxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มิ.ย. 2567 22:17:46
จำนวนผู้อ่าน179

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีลงทะเบียนเรียนผ่ายระบบออนไลน์ หากนักศึกษาหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียนเรียนได้นะคะ แต่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินแล้ว แสดงว่ายังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ โดยมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาเรียนให้นักศึกษาอีก 1 ปีการศึกษา ตามกระกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิ.ย.67)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ10 มิ.ย. 2567 11:05:47
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+