มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนในสาขาเดิม กรณีไม่ครบ 8 ปี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อยากเทียบโอนไปปีการศึกษาใหม่สาขาเดิมที่ไม่บังคับฝึกงาน มีข้อสงสัยดังนี้

1.ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ในการลาออก และสมัครใหม่แบบเทียบโอน

2. มีการจำกัดหน่วยกิตสูงสุดในการเทียบโอนหรือไม่ *หากไม่มี ถ้าเทียบไปแล้ว แล้ววิชาที่เหลือสอบผ่านในเทอมนั้นทั้งหมด สามารถขอจบได้เลยหรือไม่

3. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรหัสวิชาไม่ตรงกัน แต่เป็นวิชาคล้ายกัน (ไทย อังกฤษ ฯลฯ) สามารถเทียบโอนได้มั้ย ได้เกรดเดิมหรือไม่

4. ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามทีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มิ.ย. 2567 09:25:24
จำนวนผู้อ่าน150

คำตอบ

รายละเอียด

-1. บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิมยื่นขอลาออกได้

 2. การเทียบโอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้นๆ ค่ะ

 3. เทียบโอนวิชาได้หรือไม่นั้้นทางคณะจะตรวจสอบให้ ณ วันสมัครด้วยตนเอง

 4. ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ10 มิ.ย. 2567 15:28:16
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+