มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ผมลงเรียนล่าสุดเมื่อเทอม 2/66 เหลือเก็บหน่วยกิตอีก 30 หน่วยกิต (สอบเก็บหน่วยกิตวิชาบังคับในคณะครบแล้ว) แต่มีวิชาที่ติด F อยู่ 2 วิชา อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปกับเลือกในคณะ ในกรณีนี้ผมสามารถลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาในเทอม 1/67 ได้ไหมครับ

**ผมลงเรียน S/66 ด้วยอีก 9 หน่วยกิต แต่ไม่แน่ใจว่าผลสอบจะติด F บ้างไหม แต่ถ้านับเทอมนี้ด้วย ผมจะเหลืออีก 21 หน่วยกิต ถามย้ำว่า สามารถลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาในเทอม 1/67 ได้ไหม

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรามคxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 มิ.ย. 2567 18:49:10
จำนวนผู้อ่าน194

คำตอบ

รายละเอียด

หากเทอมสุดท้าย ภาค1 หรือ 2 เหลือวิชาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต หรือ ใน ภาคฤดูร้อน เหลือไม่เกิน 18 หน่วยกิต แม้ว่าเทอมก่อนหน้าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม นักศึกษาสามารถกาขอจบได้เลยค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ4 มิ.ย. 2567 15:14:39
IP Address10.3.20.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+