มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตหรือโอนย้ายทำอันไหนก่อน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ก่อนหน้าหนูเคยถามไปทางไลน์ RU Today ว่าอยากจะเทียบโอนจากนักศึกษาพรีดีไปเป็นนักศึกษาปกติ แล้วอยากจะย้ายระบบการเรียนการสอนด้วยต้องทำอันไหนก่อน แอดมินตอบว่าต้องเทียบโอนหน่วยกิตก่อนแล้วค่อยโอนย้ายทีหลัง หนูเลยไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปกติแบบใช้สิทธิ์เทียบโอนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ให้เขียนใบลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีแล้ว เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่แล้ว แล้วไปเห็นในประชาสัมพันธ์เรื่องโอนย้ายว่าต้องมีการลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แบบนี้จะทำการโอนย้ายได้มั้ยคะ. แล้วถ้าโอนย้ายไม่ได้ทำอย่างไรได้บ้างคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปภาวxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 พ.ค. 2567 22:43:41
จำนวนผู้อ่าน257

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีนี้ นักศึกษาต้องสมัครเรียนใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดจากพรีดีกรี ณ ส่วนที่ต้องการได้เลยครับ  เช่น  เรียนพรีดีกรีที่ส่วนภูมิภาค  หลังจบ ม.6 ต้องการย้ายมาเรียนส่วนกลาง ก็ให้ใช้วุฒิ ม.6 สมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนที่ส่วนกลางได้เลย 

    ส่วนการเทียบโอนหน่วยกิต 

       - ถ้าสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ในระบบจะเป็นการใช้สิทธิ์เทียบโอน (จะไม่ทราบผลการเทียบโอนทั้งหมดทันที) นักศึกษาต้องไปติดต่อคณะอีกครั้ง เพื่อคำนวณวิชาที่เทียบโอนได้และชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ

      - ถ้าสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  จะพบกันเจ้าหน้าที่คณะ และจะทราบผลการเทียบโอนในวันสมัครทันที

*หากดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ

2. ส่วนการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน  สามารถดำเนินการได้ในขณะที่เป็นนักศึกษาครับ (ไม่ใช่การสมัครเรียนใหม่และไม่ใช่การปรับเปลี่ยนจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติ) ซึ่งตามประกาศฯแล้ว ผู้ที่สามารถยื่นเรื่องโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค หรือจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลางได้นั้น ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่ำ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ เช่น สมัครเรียน ภาค 1/66   จะยื่นเรื่องโอนย้ายฯได้ตั้งแต่ภาค 1/67 เป็นต้นไป (เปิดให้ยื่นเรื่องได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงภาค 1 ของแต่ละปีการศึกษา) 

แนะนำให้โทร.ไปคุยรายละเอียดอีกครั้งที่  023108626 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ19 พ.ค. 2567 09:45:26
IP Address10.6.2.157
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+