มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบปริญญาบัตร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สามารถขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ได้ไหมคะ อยากทราบขั้นตอนการขอปริญญาบัตรค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชนม์xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 พ.ค. 2567 10:57:45
จำนวนผู้อ่าน202

คำตอบ

รายละเอียด

การจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์เตรียมเอกสารดังนี้

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
  2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสูญหายให้ใช้สําเนาใบรับรองสภาฯ หรือสําเนาทรานสคริปต์
  3. ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน 
  4. นําเอกสารดังกล่าว ใส่ซองส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
    จ่าหน้าซองถึง
    หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
    อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ11 พ.ค. 2567 15:55:30
IP Address101.109.222.162
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+