มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนปริญญาตรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

หากเคยเรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วหยุดเรียนไปหลายปี โดยไม่ได้ทำเรื่องลาออกจากมหาวิทยาลัยเดิม ปัจจุบันพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว 1. วิชาทั่วไปที่เคยสอบผ่านในสถานศึกษาเดิมสามารถเทียบโอนมาเรียนปริญญาตรีที่รามคำแหงได้หรือไม่ หรือต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น

2. หากเทียบโอนได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วิชาที่เทียบโอนมาจะเป็นเกรดอะไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกนกพxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ค. 2567 18:06:14
จำนวนผู้อ่าน261

คำตอบ

รายละเอียด

1. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ม.รามคำแหง และใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นได้ค่ะ

2. ใช้วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า, ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันอื่น , สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว 

เกรดที่เทียบโอนฯ ต้องเป็นเกรด C ขึ้นไป และมีเนื้อหาวิชาตรงกัน 3 ใน 4 

ค่าสมัครเรียนไม่เกิน 4,000 บาท และค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ7 พ.ค. 2567 14:34:23
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+