มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

กรณีหากเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อนสมัครเป็นนศใหม่จากพรีดีกรีไปส่วนภภ.ในเทอม1/67และเมื่อขอทรานสคริปต์มาซึ่งเกรดเทอม2/66ยังไม่ออก กรณีเช่นนี้หาก

1.เกรดลงซ่อมเทอม2/66 จะสามารถขอเทียบโอนอีกรอบพร้อมเกรด2/66ที่เข้าทรานสคริปต์หลังสมัครเป็นนศ.ได้หรือไม่

2.หากกรณีข้อ1สามารถทำได้ จะสามารถเทียบโอนเพิ่มเติมได้ในช่วงใดบ้างครับ 

3.หากเป็นไปตามข้อ1,2แล้ว ขั้นตอนในการเทียบเหมือนกับการเทียบจากพรีดีกรีเลยไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมะลิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 พ.ค. 2567 22:42:47
จำนวนผู้อ่าน299

คำตอบ

รายละเอียด

1. ต้องรอให้เกรดทุกภาคที่ลงทะเบียนเข้าทรานสคริปท์ก่อนจึงจะทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตและชำระเงินค่าเทียบโอนฯ ทั้งหมดได้ค่ะ นักศึกษาสามารถสมัครเรียน และใชิสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ก่อนได้ค่ะ

2. เมื่อเกรดเข้าทรานคริปท์ทั้งหมดทุกวิชาค่ะ

3. ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตของส่วนภูมิภาค คือ ต้องส่งทรานสคริปท์ที่เทียบโอนฯ ให้ทางคณะที่สังกัด คณะจะออกใบเทียบโอนฯ ให้แล้วจึงชำระเงิน เป็นธนาณัติค่ะ สอบถามโดยตรงที่คณะอีกครั้ง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ7 พ.ค. 2567 14:30:24
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+