มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นักศึกษาพรีดีกรี ส่วนภูมิภาคสมัครเป็นนักศึกษาปกติ ที่ส่วนกลาง

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ตามหัวข้อดังกล่าวผมมีคำถามดังนี้ครับ

๑. หากเราลงสอบเทอมซัมเมอร์ เราต้องสอบซัมเมอร์ให้เสร็จก่อน จึงสมัครเป็นนักศึกษาไช่หรือไม่ ขอหมายเหตุประกอบด้วยนะครับ

๒. หลังจากกรณีตามข้อ๑.แล้ว เราต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และไช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อที่จะสมัครเป็นนักศึกษาปกติ ที่ส่วนกลาง ครับ

๓. สามารถดำเนินการทุกอย่างได้ที่ส่วนกลางเลยไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามณัฐปxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ค. 2567 19:20:04
จำนวนผู้อ่าน272

คำตอบ

รายละเอียด

-1. สามารถสอบภาคฤดูร้อนให้เรียบร้อยก่อน หรือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และแจ้งขอใช้สิทธิเทียบโอนไว้ก่อนก็ได้ ค่ะ เนื่องจากผลสอบของภาคฤดูร้อนยังคงประกาศผลไม่ทันในช่วงที่นักศึกษาสมัครใหม่  ดังนั้น จะสมัครก่อนหรือหลังสอบ นักศึกษาก็ต้องใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ก่อน ค่ะ

 2. เอกสารที่ใช้สมัคร มีดังนี้ สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์, รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบแสดงผลการเรียนแบบไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript) รหัสเดิม เพื่อใช้เทียบโอน

3. ใช่ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ2 พ.ค. 2567 13:25:16
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+