มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หน่วยกิตที่วามารถลงได้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีครับ ผมสนใจจะลงเรียนเทียบโอนในคณะนิติศาสตร์ แต่ยังสงสัยระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตอนสมัครครั้งแรกครับ เนื่องจากส่วนภูมิภาคมีให้ลง7วิชา แต่ส่วนกลางมี8วิชา อยากทราบว่าการเปิดให้ลงเรียนตามหน่วยกิตแต่ละเทอมส่วนภูมิภาคสามารถลงเรียนได้น้อยกว่าส่วนกลางหรอครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 เม.ย. 2567 03:16:30
จำนวนผู้อ่าน378

คำตอบ

รายละเอียด

การลงทะเบียนเรียนทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) และส่วนภูมิภาค (ต่างจัดหวัด) กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้
- ในภาคปกติ (ภาค 1 และ ภาค 2) ลงทะเบียนได้ ขั้นต่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
- ในภาคฤดูร้อน สามารถลงได้ 9 หน่วยกิต
จากคู่มือการศึกษาเป็นคำแนะนำสำหรับนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองตามความสะดวก
แต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าในเทอมนั้น ๆ เปิดให้เรียน-สอบ หรือไม่ค่ะ 
ระหว่างลงทะเบียนเรียน สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่คณะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการฯ ได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ17 เม.ย. 2567 11:44:44
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+