มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนกันไว้และทำเรื่องขอเงินคืน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ เราเป็นนศ.ส่วนภูมิภาค ซึ่งเทอม 2/66 เราได้กาขอจบและลงทะเบียนไป 2 วิชา แต่กลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน เลยอยากสอบถามว่า

  1. หากอยากลงทะเบียนกันไว้ ในเทอม S/66 เป็นวิชาเดียวกันกับที่เคยลงในเทอม 2/66 + กาขอจบด้วยจะสามารถทำได้ไหมคะ 
  2. หากคำถามในข้อ 1. สามารถทำได้ สมมติว่าสอบวิชาของเทอม 2/66 ไม่ผ่าน แต่ได้ลงทะเบียนซัมเมอร์กันไว้ สามารถไปสอบในเทอมของซัมเมอร์เลยโดยไม่ต้องไปรอลทบ.สอบซ่อมของเทอม 2/66 ได้ไหมคะ (เพราะถ้ารอสอบซ่อมเทอม 2/66 มันรอนานกลัวว่าจะไปสมัครสอบอย่างอื่นไม่ทันค่ะ)
  3.  หากสมมติว่าลทบ. + กาขอจบ เทอม S/66 กันไว้ แต่ปรากฏว่าเทอม 2/66 เราสอบผ่านหมดทั้ง 2 วิชา หรือผ่านแค่ตัวใดตัวหนึ่ง จะสามารถทำเรื่องขอเงินคืนในส่วนของวิชาที่สอบผ่านได้ไหมคะ และขั้นตอนในการขอเงินคืนต้องทำอย่างไรบ้าง

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 เม.ย. 2567 00:03:29
จำนวนผู้อ่าน492

คำตอบ

รายละเอียด

-1. ทำได้ ค่ะ และถ้าผลสอบภาค 2/2566 สอบไม่ผ่าน ให้เข้่าสอบในภาคฤดูร้อนที่ลงทะเบียนกันไว้ได้เลย ค่ะ หากสอบไม่ผ่านอีกก็่ยังสามารถลงทะเบียนและสอบซ่อม 2,S/2566 ได้อีก ค่ะ

 2. นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลังทราบว่าสอบผ่านครบหลักสูตรแล้ว สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยต้องนำหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

2.1 นักศึกษากรอกคำร้องคืนเงินให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์

http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_FM6_3PV.pdf พิมพ์คำร้อง 1 ฉบับ

2.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (มร.18) 2 ฉบับ (สามารถถ่ายเอกสารได้)

2.3 ลงนามและรับรองถูกต้องในหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 1 ฉบับ

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ

2.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 5.- บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน)

นำเอกสาร ข้อ 1 - 5 ใส่ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน จ่าหน้าซองถึง

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

 ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป.

 อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 หรือ ตู้ปณ.1028 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8626 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ1 เม.ย. 2567 14:26:07
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+