มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หลักฐานการเข้าสอบ กรณียังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สมัครเป็นนักศึกษา Pre Degee ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
ตรวจสอบการรับบัตรผ่าน ระบบตรวจสอบรายชื่อบัตรประจำตัวนักศึกษา (ru.ac.th) แต่ยังไม่ปรากฎชื่อ
จึงสอบถามว่า
- หากต้องเข้าสอบ โดยยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา จะต้องใช้หลักฐานใดแสดงแทน หรือติดต่อส่วนใด

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปฐมพร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ก.ย. 2566 16:05:24
จำนวนผู้อ่าน434

คำตอบ

รายละเอียด

- ให้ติดต่อ ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารสวป. ชั้น 2 หรือโทรศัพท์ 02-310-8606 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ21 ก.ย. 2566 11:33:36
IP Address10.3.20.79
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+