มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอรับใบปริญญา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ศ. 2556 (ตามเอกสารแนบ) แต่ไม่ได้ขึ้นรับพระราชทานปริญญา

หากผมจะขอรับใบปริญญาดังกล่าวโดยไม่ขึ้นรับปริญญา

มหาวิทยาลัยจะกรุณาจัดทำให้ผมได้หรือไม่ และมีขั้นตอนที่ผมต้องทำอย่างไรครับ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติม
เอกสารแนบ เพื่มเติม
ผู้ตั้งคำถามปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
e-maildrpiyanan@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ก.ย. 2566 14:40:31
จำนวนผู้อ่าน457

คำตอบ

รายละเอียด

               ผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน (จบปีการศึกษา 2517 - ปัจจุบัน) สามารถไปติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6   หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8604, 0-2310-8000 ต่อ 4817 ในวันและเวลาราชการ


     หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีรับด้วยตนเอง
          1. บัตรประชาชน
          2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร)

    หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน
          1. หนังสือมอบอำนาจ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_petition_F1.pdf
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          3. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ หรือทรานสคริปต์ (Transcript)
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร) 

กรณีขอรับทางไปรษณีย์
http://www.regis.ru.ac.th/document/20230227_Undergraduate.pdf

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ12 ก.ย. 2566 09:46:27
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+