มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สอบถามครับ ผมกาขอจบแล้วในเทอม 1/2566 ส่วนภูมิภาค

ถ้าการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา ผมจะเพิ่มทั้งหมด 5 วิชา เนื่องจากลงกันไว้ ซึ่งจะทำให้มีการสอบซ้ำซ้อนเพราะมีวิชาที่วันและเวลาตรงกัน

1.ถ้ามีวิชาตรงกัน เช่น HIS1001 ซึ่งเป็นวิชาทั่วไป ผมลงไปในเทอม 1/2566 และไม่สามารถถอนได้ เนื่องจากไม่มีวิชามาสับเปลี่ยนเพราะมีหน่วยกิตน้อยกว่าวิชา HIS1001 ดังนั้น ผมจะลงทะเบียนเพิ่มวิชา LAW 4101 ซึ่งตรงกับวันและเวลาที่สอบวิชา HIS1001 ได้หรือไม่ครับ

2.และถ้าจะผมลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชา LAW4101 ที่มีการตรงกับวิชา HIS1001 แต่ผมไม่ไปสอบวิชา HIS1001 เพราะวิชา HIS1001 เป็นการรีเกรด แต่จะสอบวิชา LAW4101 แทนวิชา HIS1001 ได้หรือไม่ครับ ถ้าเป็นกรณีที่การสอบซ้ำซ้อนให้สอบได้เฉพาะวิชาบังคับ

3.ในกรณีที่ผมลงรีเกรดไปแต่ไม่ไปสอบทางมหาลัยจะยึดเกรดที่ไม่ได้ไปสอบ หรือเกรด D ที่ผมได้มาครับ

4.ถ้าวันเวลาตรงกัน เช่น วิชา HIS1001 และวิชา LAW4101 แต่เนื่องจากวิชา HIS1001 นั้นเป็นวิชาศึกษาทั่วไป แต่วิชา LAW4101 เป็นวิชาเฉพาะ ดังนั้นจะต้องไปสอบที่ห้องสอบซ้ำซ้อนหรือห้องสอบปกติ ในกรณีถ้าไม่สามารถสอบซ้ำซ้อนได้เนื่องจาก HIS1001 เป็นวิชาทั่วไป ซึ่งผมต้องการสอบวิชา LAW4101 เพราะวิชานี้ยังไม่มีเกรด

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปวรปัตถ์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ก.ย. 2566 19:38:04
จำนวนผู้อ่าน418

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ค่ะ

2. นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้เลยค่ะ

3. เกรด D ตามที่นักศึกษาได้มีการสอบไปแล้วค่ะ

4. สอบวิชา LAW4101 ตามห้องสอบที่ระบุในตารางสอบค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามChanidapha
วันที่ตอบ11 ก.ย. 2566 10:59:23
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+