มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การบอกเลิกเพิ่มกระบวนวิชา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค คณะนิติศาสตร์ครับ ผมกาขอจบแล้วในเทอม 1/2566

-ในเทอมซ่อม 2และฤดูร้อน/2565 ผมมีวิชาที่สอบไม่ผ่าน 5 วิชาคือ LAW4101(2) LAW4110(2) LAW3110(2) LAW4105(2) LAW4107(2) สอบวันที่ 3,9,10 กันยายน 2566

-ในเทอม 1/2566 ผมลงทะเบียนเรียนไปทั้งหมด 7 วิชา คือ HIS1001(3) LAW3107(2) LAW3112(3) LAW3117(2) LAW4102(2) MTH1003(3) POL1101(3) สอบวันที่ 5,11,12 พฤศจิกายน 2566

ตารางสอบเทอม 1/2566

1.LAW4101 2 หน่วยกิต เอามาแทน HIS1001 3หน่วยกิต (5 พ.ย.2566 เช้า)

2.LAW4110 2 หน่วยกิต เอามาแทน POL1101 3 หน่วยกิต (5 พ.ย.2566 บ่าย)

3.LAW3110 2 หน่วยกิต บอกเพิ่มอย่างเดียว (11 พ.ย.2566 บ่าย) 

4.LAW4105 2 หน่วยกิต บอกเพิ่มอย่างเดียว (12 พ.ย.2566 เช้า) ซึ่งตรงกับที่ลงไว้แล้วคือ MTH1003 3 หน่วยกิต

5.LAW4107 2 หน่วยกิต บอกเพิ่มอย่างเดียว (12 พ.ย.2566 บ่าย) ซึ่งตรงกับที่ลงไว้แล้วคือ LAW3107 2 หน่วยกิต

6.LAW3112 3 หน่วยกิต กับ LAW3117 2 หน่วยกิต ซึ่งลงไว้แล้ว

รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต (วิชาใหม่ที่แทนวิชาที่ถอน+วิชาเก่าที่ผมลงไปแล้ว) เดิมทีมี 18 หน่วยกิต

สอบถาม

1.ถ้าผมจะถอนวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่วิชาที่แทนมามีหน่วยกิตน้อยกว่าตามข้อ 1,2 ที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถทำได้หรือไม่ครับ

2.ถ้ามีวิชาที่ผมต้องการบอกเพิ่มอย่างเดียว ในข้อ 3,4,5 ที่กล่าวมาในข้างต้น ผมสามารถบอกเพิ่มกระบวนวิชาอย่างเดียวได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.ย. 2566 15:25:29
จำนวนผู้อ่าน391

คำตอบ

รายละเอียด

-1. วิชาที่นำมาสับเปลี่ยนแทนจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตที่เท่ากับวิชาที่ขอถอน ค่ะ

 2. สามารถบอกเพิ่มกระบวนวิชาได้  ค่ะ กรณีขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ4 ก.ย. 2566 11:16:43
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+