มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายสาขาและลงทะเบียนภาคการศึกษาที่2

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.การย้ายสาขาจะต้องทำหลังจากจบภาคการศึกษาที่1เท่านั้นหรือไม่คะ?

2.การลงทะเบียนวิชาของนักศึกษาเก่าในภาคที่2 คือต้องฟังบรรยายไปก่อนและค่อยไปลงทะเบียนตามวันที่กำหนดถูกต้องคะ?

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรัฐณัฐอร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 ส.ค. 2566 11:58:36
จำนวนผู้อ่าน424

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้านักศึกษาประสงค์จะย้ายคณะ สามารถทำการย้ายได้ในภาค 2 ส่วนการเรียนวิชาของคณะใหม่นั้น สามารถเข้าเรียนได้ และให้ทำเรื่อง สับเปลี่ยนวิชา (บอกเลิก-เพิ่ม) เป็นวิชาของคณะใหม่ เพื่อจะได้สอบในวิชาของคณะใหม่ในเทอม 1 ได้เลย  ส่วนช่วงวันที่ทำการสับเปลี่ยน (บอกเลิก-เพิ่ม) คือ วันที่ 4-8 ก.ย. 66  ซึ่งนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบ e-service ค่ะ 

2. การลงทะเบียนให้ลงทะเบียนตาม วัน-เวลากำหนด การเปิดลงทะเบียนหลังเปิดเทอม คือนักศึกษาสามารถเข้าเรียนก่อนได้ค่ะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ31 ส.ค. 2566 13:55:24
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+