มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การบอกเลิกเพิ่มกระบวนวิชา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เทอม 1/66 ได้ลงทะเบียนขอจบแล้ววโดยเทอม 1/66 เราได้ลงวิชาที่ต้องซ่อมกันเหนี่ยวไปสามวิชา(ตัวละ 2 หน่วยกิต) วิชาที่ซ่อมเทอม 2,S /65 เราต้องซ่อมสี่ตัว (มีวิชาที่มี 3 หน่วยกิต 1 ตัว )เรากลัวว่าวิชา 3 หน่วยกิตที่เราไม่ได้ลงนั้นจะตกแน่ๆ เราสามารถบอกเลิกวิชา 1-3 (หน่วยละ 2 ตัว)นั้นที่ลงไป มาเพิ่มเป็นวิชาเดียว(มีหน่วยกิต 3 ตัว ) นี้แทนได้มั้ยคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกฤตภร เมฆพยม
e-mail6401041071@rumail.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ส.ค. 2566 16:40:32
จำนวนผู้อ่าน491

คำตอบ

รายละเอียด

- การบอกเลิก – สับเปลี่ยนกระบวนวิชานั้น วิชาที่นำมาสับเปลี่ยนต้องมีจำนวนหน่วยกิตที่เท่ากับวิชาที่บอกเลิก ค่ะ หรือถ้าขอจบไว้ในภาค 1/2566 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ให้ทำการบอกเพิ่มวิชาแทน ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ29 ส.ค. 2566 10:40:04
IP Address10.3.20.79
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+