มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ค่าปรับการเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ผมเริ่มต้นสมัครเรียนด้วยวุฒิ ม.6 ปี 63 แบบไม่ได้เปิดฐานเทียบโอนไว้ เนื่องจากตอนนั้นยังไม่ได้รับใบเกรดของวุฒิ ปวส. พอหลังจากนั้นได้ใบเกรดของวุฒิ ปวส.มาแล้วจึงนำมาเทียบโอนหน่วยกิตตอนปี 66 แบบนี้ต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้าไหมครับ เหมือนกับ กรณีสมัครด้วยวุฒิ ปวส.แล้วเปิดฐานเทียบโอนไว้แต่มาเทียบโอนล่าช้า 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชยานันต์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ส.ค. 2566 16:02:16
จำนวนผู้อ่าน400

คำตอบ

รายละเอียด

โดยปกติ การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำระไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร หากเกิน 1 ปีต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท กรณีขอนักศึกษาไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ในวันสมัคร ให้ดำเนินการดังนี้

1. นำสำเนาวุฒิ ปวส. ไปติดต่อ ฝ่ายรับสมัครฯ  อาคาร สวป. ชั้น 3 เพื่อปรัฐานข้อมูลเป็นเทียบโอนหน่วยกิต

    - ค่าปรับฐานข้อมูล 500 บาท

   - ค่าเปิดฐานช้อมูล 100 บาท 

2. นำสำเนาวุฒิ ปวส. ไปติดต่อที่คณะ เพื่อตรวจสอบผลการเทียบโอน

3. ไปติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบค่าปรับเทียบโอนล่าช้า

4. ไปชำระเงินค่าเทียบโอนและค่าปรับฯ ที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 

5. นำใบเสร็จที่ได้รับจากกองคลังไปยื่นที่ สวป. ชั้น 6 และคณะ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

สอบถามเรื่องปรับฐานข้อมูล  023108615, 023108623

สอบถามเรื่อง ผลการเทียบโอน 023108000 ต่อ งานเทียบโอนของคณะ....

สอบถามเรื่องค่าปรับ โทร. 023108626 

(วันเวลาราชการ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 ส.ค. 2566 10:54:19
IP Address10.6.4.171
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+