มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ประกาศที่เอาไว้แนบกับใบเสร็จค่าเทอม ตอนเลิกกับต้นสังกัด

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ประกาศที่เอาไว้แนบกับใบเสร็จค่าเทอม ตอนเลิกกับต้นสังกัดหาได้จากไหนคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสุนิตา
e-mailsunitaradech@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ส.ค. 2566 13:41:59
จำนวนผู้อ่าน441

คำตอบ

รายละเอียด

ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ.2561  (ใช้คู่กับข้อ 2 และ 3)

http://regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee61.pdf

2. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง พ.ศ.2560

http://regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee60.pdf

3. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560

http://regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee60PV.pdf

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 ส.ค. 2566 10:37:47
IP Address10.6.4.171
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+