มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

...ขออนุญาติสอบถามว่า ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนวิชาเอกเลือกไปแล้ว 1 จาก 13 กระบวนวิชา และมีผลการสอบอกมาแล้ว แต่ภายหลังต้องการเปลี่ยนวิชาเอกเลือกใหม่ จึงมีคำถามดังนี้

1.) สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของวิชาเอกเลือกใหม่ได้เลยหรือไม่

2.) กระบวนวิชาที่สอบไปแล้วแล้วจะอยู่ในฐานะอะไร และจะเป็นการศึกษาเกินจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรได้กำหนดไว้หรือไม่

กราบขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้า...

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทรพล
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ส.ค. 2566 22:04:02
จำนวนผู้อ่าน408

คำตอบ

รายละเอียด

1. สามารถเลือกใหม่ได้ค่ะ

2. วิชาที่สอบผ่านแล้วจะยังคงอยู่ในข้อมูลผลการเรียนทั้งหมดของนศ. และนำไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด และจะเป็นการลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตรต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วมีวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเกินจากที่โครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่ถ้าสอบไม่ผ่านจะไม่มีผลใดๆค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามChanidapha
วันที่ตอบ17 ส.ค. 2566 13:10:35
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+