มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รหัสนศ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ถ้าลงทะเบียนสามารถลงต่อไปได้ตามปกติหากจะทำเรื่องเทียบโอนให้นำทรานสคริปรหัสเดิมติดต่อคณะและชำระค่าเทียบโอน ถ้าเป็นการสมัครต้องใช้วุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้สมัครครั้งก่อน ทรานสคริปต์รหัสเดิม สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป และใบรับรองแพทย์ หมายความว่าไงหรอครับ 

พอดีจะสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ไม่ได้สามารถทำได้ในวันที่สมัครเลยหรอต้องไปก่อนล่วงหน้าหรอ

แล้วถ้าต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะต้องจ่ายเท่าไรแล้วต้องทำยังไงต่อพอดีงงมากจริงๆ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจ้าน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ส.ค. 2566 03:18:45
จำนวนผู้อ่าน473

คำตอบ

รายละเอียด

1. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องดำเนินการในช่วง วัน-เวาลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต สามารถสมัครได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

   2.1  สมัครทางอินทอร์เน็ต จะไม่ทราบผลกาเทียบโอนทั้งหมดทันที ต้องติดต่อคณะอีกครั้งหลังสมัครเสร็จสิ้น เพื่อให้ทางคณะตรวจสอบและชี้แจงวิชาที่เทียบโอนได้ทั้งหมด

  2.2 สมัครด้วยตนเอง

          - ที่ม.ราม 1  จะทราบผลการเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัคร

         - ที่สาขาวิทยบริการฯ ทั้ง 23 แห่ง ต้องติดต่อคณะอีกครั้ง เพื่อขอทราบผลการเทียบโอนทั้งหมด (กรณีสมัครโดยใช้วุฒิ ปวส. เป็นต้นไป อาจจทราบผลการเทียบโอนทั้งหมดในวันที่ไปสมัคร)
3. จำนวนวิชาที่เทียบโอนได้ และค่าธรรมเนียมการเทียบโอน ต้องไปเป็นตามการพิจารณาจากทางคณะว่าได้กี่หน่วยกิต และต้องชำระเงินเท่าไหร่ จะสามารถทราบได้ในวันที่สมัคร 
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

  • สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้สมัครครั้งก่อน  2 ฉบับ
  • สำเนาทรานสคริปต์รหัสเดิม ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ10 ส.ค. 2566 10:32:53
IP Address10.6.2.114
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+