มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาเลือกเสรี

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

เราสามารถลงวิชาเสรีเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได้ไหมคะ ในกรณที่ลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบหน่วยกิตแล้วแต่ต้องการเรียนวิชาอื่นที่มีให้เลือกแต่ไม่ได้เลือกสอบไปในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปค่ะ

ยกตัวอย่างจากในภาพหากเคยลง RAM1112 ไปแล้วได้หน่วยกิตในหมวดนั้นครบแล้วสามารถลง RAM1113 ได้อีกครั้งเป็นวิชาเสรีได้ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชุติกาญจน์
e-mail6506044772@rumail.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ก.ค. 2566 22:31:35
จำนวนผู้อ่าน578

คำตอบ

รายละเอียด

ในกรณีการลงทะเบียนและโครงสร้างหลักสูตร แนะนำให้นักศึกษาติดต่อสอบถามจากทางคณะที่ตนเองสังกัด เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ12 ก.ค. 2566 09:41:11
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+