มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงวิชาเรียนที่ไม่มีบรรยายในเทอมนี้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1 เราสามารถลงเรียนวิชาที่ไม่มีบรรยายในเทอมนี้ได้ไหม 

2 วิชาที่ไม่มีบรรยายในเทอมนี้  มีการสอบไหม

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปอ
e-mailchudamas050848@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ก.ค. 2566 17:42:56
จำนวนผู้อ่าน563

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้าเป็นวิชาที่ผู้สอนไม่เปิดสอนหรือบรรยายและไม่มีการเปิดในระบบไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ค่ะ

2. ถ้าไม่เปิดบรรยายก็ไม่มีการสอบค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ11 ก.ค. 2566 11:13:41
IP Address10.3.20.79
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+