มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครทางออนไลน ได้รับรหัสนักศึกษาแล้วแต่ยังขึ้นว่า ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สมัครทางออนไลน์แต่ระบบขึ้นว่า "ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในขณะนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆทั้งนี้นักศึกษาจะมสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาและได้ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น" ถ้าขึ้นอย่างนี้คือผมสามารถเข้าเรียนได้ยังครับ เพราะผมได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกิติพัต
e-mailkewlyn0497@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ก.ค. 2566 07:58:10
จำนวนผู้อ่าน510

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาได้รหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว สามารถเข้าเรียนได้เลยค่ะ ส่วนใบเสร็จรับเงินให้เข้าระบบมาตรวจสอบเรื่อยๆค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ11 ก.ค. 2566 09:16:07
IP Address10.3.20.79
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+