มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนกันไว้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สอบถามครับ หากเทอมนี้เรากาขอจบไว้แล้ว และเทอมถัดไปเราลงทะเบียนกันเอาไว้

1. หากสอบผ่านแล้วอยากจะยกเลิกวิชาที่สอบผ่านเป็นวิชาอื่นแทนทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

2. หากผ่านหมดแล้ว เทอมที่ลงกันเอาไว้สามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามครับ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 มิ.ย. 2566 09:35:36
จำนวนผู้อ่าน243

คำตอบ

รายละเอียด

1. หากลงทะเบียนกันไว้แล้วสอบผ่าน แต่ไม่จบการศึกษา สามารถขอค่าหน่วยกิตที่ลงกันไว้ได้ โดยให้นำใบยืนยันผลการสอบ (ขอจากคณะ) /ใบเช็คเกรด แนบพร้อมกับ ใบเสร็จภาคที่สอบผ่าน และภาคที่ลงกันไว้ + สำเนาบัตรนักศึกษา ไปติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6  ก่อนการสอบวิชาที่ลงกันไว้  หรือจะสับเปลี่ยนเป็นวิชาอื่นแทนก็ได้ครับ (ใช้เอกสารเหมือนกัน)

2. หากลงทะเบียนกันไว้แล้วสอบผ่าน และจบการศึกษา สามารถขอค่าบำรุงฯ และค่าหน่วยกิตที่ลงกันไว้ได้ โดยการนำสำเนาใบรับรองสภา ใบเสร็จภาคที่ลงกันไว้ และภาคที่สอบผ่าน แนบพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน ไปติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 ภายใน 3 เดือนหลังจากสภาอนุมัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  023108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ6 มิ.ย. 2566 16:52:45
IP Address10.6.16.31
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+