มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการออกครบทุกวิชาแล้ว สามารถขอแจ้งจบการศึกษาได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

คำถามจากนักศึกษาส่วนภูมิภาค ในกรณีที่ผลการเรียนออกอย่างไม่เป็นทางการครบทุกวิชาแล้วในระบบe-Services RU (เกรดติด#) เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่า นักศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนที่สามารถแจ้งจบการศึกษาได้ ทั้งเกรดเฉลี่ยสะสม(เมื่อคิดรวมกับเกรดติด#แล้ว) รวมไปถึงหน่วยกิตสะสมผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร นักศึกษาสามารถทำเรื่องแจ้งจบการศึกษาได้เลยหรือไม่ครับ หรือต้องรอระบบเอา#ออกจากเกรดก่อน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามทรงชัย
e-mailsum.twister@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 มิ.ย. 2566 21:53:46
จำนวนผู้อ่าน331

คำตอบ

รายละเอียด

 ต้องรอให้ # หายก่อนครับ และต้องรอประกาศกำหนดวันที่สามารถยื่นเรื่องแจ้งจบจากทางคณะนั้นๆอีกครั้ง โดยปกติสามารถยื่นเรื่องแจ้งจบไปประมาณ 55 วัน หลังสิ้นสุดการสอบของเทอมนั้นๆครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 มิ.ย. 2566 10:48:12
IP Address10.3.20.118
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+