มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ปัญหาเกี่ยวกับการบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เนื่องจากตอนปี1 ได้เข้าเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ ทำให้ได้ลงเรียนสองกระบวนวิชาไปดังนี้ PHI1000 และ PHI1003 แต่ต่อมาได้สอบตกไปทั้งสองวิชา และเราได้เปลี่ยนคณะและสาขาที่เรียนเป็นคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษา อยากทราบว่าสองวิชานีี้สามารถทำอย่างไรได้บ้างสามารถบอกเลิกบอกเภิ่มกระบวนวิชาได้หรือไม่ ให้เป็นวิชาเสรีก็ไม่ได้เนื่องจากเราได้ลงวิชาเสรีไปครบหน่วยกิตแล้ว เราตอนทาิย่างไรบ้างเกี่ยวกับสองวิชานี้ เพราะในรายวิชาของสาขาจิตวิทยาไม่มีรายวิชานี้ค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามหนึ่งพร ไกรฤกษ์
e-mail6303009598@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 มิ.ย. 2566 18:43:55
จำนวนผู้อ่าน238

คำตอบ

รายละเอียด

- ถ้าสอบตกก็ไม่มีผลอะไรกับเกรดเฉลี่ยรวมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 มิ.ย. 2566 10:45:39
IP Address10.3.20.118
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+