มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ยื่นขอสอบซ้ำซ้อนภาค 2 65 S 65

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สอบถามการยื่นขอสอบซ้ำซ้อนภาค 2/65,S/65

1. ผู้มีสิทธิยื่นขอสอบซ้ำซ้อน

2. วัน เวลา สอบเวลาเดียวกันต้องสอบแบบไหนครับ วิชาไหนก่อน หลัง เวลาเท่าไหร่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามครับ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 พ.ค. 2566 13:41:41
จำนวนผู้อ่าน217

คำตอบ

รายละเอียด

 1 กรณีที่ได้รับอนุมัติสอบซ้ำซ้อนแล้ว

         ส่วนกลาง  ให้ไปสอบตามวันเวลาที่ระบุในตารางสอบรายบุคคล แต่ต้องไปสอบซ้ำซ้อนที่อาคารเวียงคำ ( vkb 101 )

         ส่วนภูมิภาค ให้ไปสอบตามวันเวลาที่ระบุในตารางสอบรายบุคคล  แต่ต้องไปสอบซ้ำซ้อนตามที่ศูนย์สอบนั้นๆกำหนดไว้

 2 การแจกข้อสอบ

         กรรมการคุมสอบจะแจกข้อสอบวิชาแรก (ตามบัญชีข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้) นักศึกษาไม่สามารถเลือกวิชาสอบเองได้ และจะแจกวิชาที่เหลืออีก 1 ชั่วโมง ถัดไป

  3 การเก็บข้อสอบ

         กรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบวิชาแรก ตามระยะเวลาที่วิชานั้นกำหนดไว้ และจะเก็บวิชาที่เหลืออีก 1 ชั่วโมง ถัดไป

      

                 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108611

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ1 มิ.ย. 2566 11:17:08
IP Address10.3.20.118
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+