มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงเรียนเพิ่มบางรายวิชา สามารถขอ transcript ได้ใหม

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เนื่องจากหลักสูตรปีที่จบ (2547) มีรายวิชาที่ไม่ครบสำหรับขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงลงเรียนที่ ม.ราม เพิ่ม 

   รบกวนสอบถามสามารถขอ transcript สำหรับรายวิชาที่ลงเรียนและสอบผ่าน ได้หรือไม่คะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศศิธร
e-mailpa1322@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 พ.ค. 2566 11:46:36
จำนวนผู้อ่าน272

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ เมื่อมีการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน นักศึกษาสามารถขอใบแสดงผลการเรียน (ใบเช็คเกรด/ทรานสคริปต์) ได้ที่ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 ประมาณ 55 วันหลังจากสิ้นสุดการสอบของเทอมนั้นๆ ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ27 พ.ค. 2566 07:45:41
IP Address10.6.11.123
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+