มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ตารางสอบซ้อนกัน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมจะลงทะเบียนซ้อมเพื่อรีเกรดเพื่อให้จบในการซ้อมครั้งนี้ แต่มี2วิชาที่จะลงแล้วตารางสอบมันชนกัน ผมควรจะทำยังไงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชนสิษฎ์
e-mailChanasit.than@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 พ.ค. 2566 11:02:13
จำนวนผู้อ่าน350

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถสอบพร้อมกันหลายวิชาในวันและเวลาเดียวกัน (สอบซ้ำซ้อน) ได้นั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ส่วนกลาง
    1.1 ภาคปกติ ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบ ตอนลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้น และต้องยื่นเรื่องขออนุมัติสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ e-Service ตามวันที่ระบุในปฏิทินการศึกษา และต้องได้รับอนุมัติจากทางคณะ โดยวิชาที่จะขอสอบซ้ำซ้อนต้องเป็นวิชาบังคับหรือเป็นวิชาที่ไม่สามารถนำวิชาอื่นมาแทนที่ได้
    1.2 ภาคซ่อม ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบ ตอนลงทะเบียนเรียนในเทอมภาคปกติ และต้องยื่นเรื่องขออนุมัติสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ e-Service ตามวันที่ระบุในปฏิทินการศึกษา และต้องได้รับอนุมัติจากทางคณะ

ส่วนภูมิภาค 
    1.1 ภาคปกติ ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบ ตอนลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้น (มีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อนอัตโนมัติ)
    1.2 ภาคซ่อม ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบ ตอนลงทะเบียนเรียนในเทอมภาคปกติ (มีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อนอัตโนมัติ)

หากไม่ได้ใช้สิทธิ์กา(x)ขอจบ และมีวิชาที่วันเวลาสอบตรงกัน ต้องเลือกสอบ 1 วิชา อีกวิชาให้นำไปลงทะเบียนสอบซ่อม หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดๆไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ20 พ.ค. 2566 08:59:30
IP Address10.6.11.123
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+