มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงวิชาเสรี คณะนิติศาสตร์ 2565

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. ถ้าลงทะเบียนซ้ำซ้อนไปค่ะ ในวิชารหัส Ram คือให้เลือกลง1วิชาแต่นี่เลือกลงไป 2 ตัวพร้อมสอบผ่านได้เกรดมาเรียบร้อยทั้ง 2 วิชา คือสามารถนำเอาวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำไปลงในวิชาเสรีได้เลยไหมคะในกรณีนี้

2. วิชาเสรีคือวิชาที่เราเลือกลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะในรหัสRam 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปิยธิดา
e-mail6501013145@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 พ.ค. 2566 19:58:28
จำนวนผู้อ่าน246

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ
2. หมวดวิชาเลือกเสรี สมารถลงทะเบียนวิชาในคณะหรือนอกคณะก็ได้ ที่เปิดสอนในปีการศึกาาที่สมัครเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นวิชาต้องห้ามของคณะด้วยครับ
*ดูข้อกำหนดได้จากหมวดวิชาวิช่ฃาเลือกเสรีในหลักสูตร
 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 พ.ค. 2566 14:40:50
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+