มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายระบบการเรียน การย้ายคณะ และการเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. ถ้าย้ายระบบการเรียนและย้ายคณะ จากคณะนิติศาตร์ ส่วนภูมิภาคไปคณะมนุษยศาสตร์ ส่วนกลาง แล้วยังมีวิชาที่ยังไม่ได้สอบซ่อม ยังสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ไหมคะ ถ้าสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ต้องไปสอบที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคคะ

2. ถ้าทำการย้ายคณะจะต้องเทียบโอนหน่วยกิตทุกวิชาที่สอบผ่าน หรือสามารถเลือกโอนแค่บางวิชาที่ต้องการได้คะ

3. ถ้าลาออกจากม.ราม สมัครเรียนเป็นนักศึกษาใหม่แล้วเทียบโอนหน่วยกิตจากม.ราม มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอร
e-mail6501456781@rumail.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 พ.ค. 2566 21:25:04
จำนวนผู้อ่าน276

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ ถ้าย้ายจากภูมิภาคมาส่วนกลาง จะสอบซ่อมที่ส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลลงทะเบียนในส่วนภูมิภาคครับ

   (รายละเอียดต่างๆมีระบุในประกาศโอนย้ายฯ) http://www.regis.ru.ac.th/document/20230215_166TransferSystem.pdf

2. หลังย้ายคณะ ทุกวิชาจะโอนย้ายไปคณะใหม่โดยอัตโนมัติครับ

3. ถ้าสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอน จะหมดสิทธิ์รับเกียรตินิยมครับ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 พ.ค. 2566 09:30:29
IP Address10.6.16.31
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+