มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จากพรีดีกรี สมัครเป็นนักศึกษาปกติ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สอบถามค่ะ หนูลงทะเบียนเรียนพรีดีกรี 1/62 และเก็บหน่วยกิตครบทุกวิชาแล้ว 129 หน่วยกิต
หากหนูจะสมัครใหม่เป็นนักศึกษาปกติ ปี 1/66 หนูต้องเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ?
เพราะเห็นหลักสูตร 1/66 ไม่เหมือนกับหลักสูตรตอนปี 1/62 

- ปีการศึกษา 2562 มี 129 หน่วยกิต
- ปีการศึกษา 2566 มี 126 หน่วยกิต

หนูต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ? ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่? 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมาลี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 พ.ค. 2566 11:56:29
จำนวนผู้อ่าน362

คำตอบ

รายละเอียด

- นักศึกษาสมัครเข้าเป็นนศ.ใหม่ ต้องยึดโครงสร้างหลักสูตรตามปีที่สมัครใหม่ ซึ่งใช้สิทธิเทียบโอนหรือเทียบวิชาจากรหัสเก่าได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะ นั้นๆ ค่าสมัครไม่เกิน 4,000 บาท ไม่รวมค่าเทียบโอน ค่าเทียบโอนคิดหน่วยกิตละ 50 บาท ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ3 พ.ค. 2566 21:59:10
IP Address49.228.233.5
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+