มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนพรีดีกรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาพรีดีกรีของส่วนภูมิภาคต้องการจะเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติที่ส่วนกลางต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ ต้องทำการโอนย้ายมั้ยหรือสมัครใหม่ที่ส่วนกลางได้เลยคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกัญนิชา
e-mailKannicha.kan06@gmail.con
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 พ.ค. 2566 16:27:21
จำนวนผู้อ่าน372

คำตอบ

รายละเอียด

- ถ้าหากมีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าแล้ว ก็ให้ลาออกจากรหัสพรีดีกรี และใช้วุฒิม.6 สมัครเรียนใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนกรณีหมดสถานภาพจาก ม.ร. (เกรดจากพรีดีกรี)

นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 

3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

   3.1 ด้วยตนเอง 

          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

   3.2 ทางไปรษณีย์

          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 

           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           282 อาคาร สวป. ชั้น 2

           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  

           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail

           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

 

ส่วนการสมัครเรียน สามารถสมัครได้ทั้งทาง internet และด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ครับ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ3 พ.ค. 2566 10:01:32
IP Address10.6.16.31
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+