มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเรียนใหม่ รหัส49

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สอบถามการสมัครเรียนใหม่ เดิมรหัส49 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไหม และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสิทธิโชค
e-mailsittichok.pom23@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ค. 2566 14:28:31
จำนวนผู้อ่าน292

คำตอบ

รายละเอียด

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดย

1. ขอทรานสคริปท์กรณีไม่จบการศึกษาของรหัส 59 เพื่อใช้เป็นเอกสารในการเทียบโอนหน่วยกิต ที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 (หากมาสมัครด้วยตนเองสามารถขอได้ที่จุดรับสมัคร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงฯ)

2. เตรียมสำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่สำเร็จการศึกษา  2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

4. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว 1 รูป

5. ใบรับรองแทพยท์

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครใหม่ ไม่เกิน 4,000 บาท และค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 พ.ค. 2566 10:01:20
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+