มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ต้องการยื่นเรื่องลาออกออนไลน์จากการเป็นนักศึกษาและสมัครใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ในใบลาออกonline มีให้เลือกระหว่าง

[  ] ขอใช้สิทธิสอบภาค

[  ]ไม่ขอใช้สิทธิสอบภาค

คืออะไรหรอคะ พอดีจะลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมิ้น
e-mailMeesarajaa@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 เม.ย. 2566 19:29:38
จำนวนผู้อ่าน296

คำตอบ

รายละเอียด

[  ] ขอใช้สิทธิสอบภาค  หมายถึง การขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนสอบ กรณีที่มีภาคการศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบ หลังยื่นเรื่องลาออก แต่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สอบครับ เช่น  เป็นนักศึกษาพรีดีกรีที่ลงทะเบียนเรียนภาค 2/65 และ s/65 ไว้ และต้องการสมัครใหม่ภาค 1/66 โดยใช้วุฒิ ม.6  ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษา 1 คน จะมีรหัสนักศึกษาได้เพียงรหัสเดียว ฉะนั้นถ้ารหัสเดิมยังมีสถานภาพก็ต้องลาออกจากหรัสเดิมด้วย  

[  ]ไม่ขอใช้สิทธิสอบภาค  ความหมายใกล้เคียงกับข้อข้างต้น เพียงแต่นักศึกษาบางราย ไม่ขอเลือกใช้สิทธิ์สอบภาคที่คงเหลือหลังยื่นเรื่องลาออก ครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ26 เม.ย. 2566 09:31:30
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+