มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกและสมัครใหม่คณะเดิม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ขอสอบถามหน่อยค่ะ เกี่ยวกับการลาออกและสมัครคณะสาขาเดิม 1. ต้องไปลาออกที่ไหนคะมีลาออกผ่านเว็บไหม 2. ลาออกแล้วสามารถสมัครเข้าคณะและสาขาเดิมได้ไหม 3. สามารถสมัครในวันที่ลาออกเลยได้ไหมหรือรอสมัครช่วงเปิดรับสมัคร 4. เอกสารที่ใช้ในการลาออกและสมัครใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามทิพย์สุดา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 เม.ย. 2566 10:17:37
จำนวนผู้อ่าน353

คำตอบ

รายละเอียด

1. นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 

3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

   3.1 ด้วยตนเอง 

          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

   3.2 ทางไปรษณีย์

          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 

           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           282 อาคาร สวป. ชั้น 2

           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  

           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail

           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

2. ลาออกเพื่อสมัครสาขาเดิมได้ครับ

3. สมัครได้ตามช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครในเทอมนั้นๆ ครับ

4. - เอกสารการลาออก สำเนาบัตรนักศึกษา+ใบคำร้อง

  - เอกสารการสมัครใหม่ (ตามภาพประกอบ)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 เม.ย. 2566 10:24:22
IP Address10.6.16.31
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+