มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เอกสาร

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสมัครที่วิทยาการบริการ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฟรี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 เม.ย. 2566 17:21:40
จำนวนผู้อ่าน373

คำตอบ

รายละเอียด

เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา   
    -  ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหรือเทียบโอนแบบไม่จบจากรหัสเดิม   2 ฉบับ
    -  เทียบโอนกรณีจบการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป                   4 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบแต่งตั้งยศ. (ถ้ามี)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 เม.ย. 2566 13:23:59
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+