มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตและการเข้าเรียน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด
  1. กรณีการเทียบโอนหน่วยกิต ถ้าปัจจุบันกำลังเตรียมขึ้นปริญญาตรีชั้นปีที่4 ของอีกมหาวิทยาลัยนึงอยู่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาลงศึกษานิติศาสตร์ม.รามได้หรือไม่
  2. ถ้าไม่สามารถเทียบโอนได้และจำเป็นต้องรอจนจบป.ตรีอีกมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน ในปีหน้านั้นสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทันทีที่จบชั้นปีที่4ของอีกมหาลัยได้เลยหรือไม่ หรือจำเป็นต้องรอจนกว่าจะได้รับใบปริญญา หรือสามารถยื่นหลักฐานการจบการศึกษาได้ในภายหลังอย่างไร
  3. กรณีที่จะไม่รอเทียบโอนแต่เริ่มเรียนปริญญาตรีใบที่2ใหม่ตั้งแต่ต้นพร้อมกับสถานะการเป็นนักศึกษาปีที่4ของอีกมหาลัยแบบนี้สามารถทำได้ใช่หรือไม่
  4. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำเป็นต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนหรือไม่ หรือสามารถรอวันมาสอบไล่ได้เลย
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจิรเมธ
e-mailfirst162544@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 เม.ย. 2566 02:45:21
จำนวนผู้อ่าน520

คำตอบ

รายละเอียด

1. ผู้สมัครต้องสิ้นสุดสถานภาพจากสถาบันเดิมก่อน (ลาออก/พ้นสภาพ/จบการศึกษา) จึงจะใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดมาได้ครับ
2. กรณีนี้ สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตวิชาเอกของคณะล่วงหน้า เพื่อใช้เทียบโอนหลังจากจบป.ตรีจากสถาบันอื่นได้ครับ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
    2.1 ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไปสมัครเรียนระบบ Pre-Degree ที่ม.ราม (เลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกบังคับและเอกเลือกของคณะ)
   2.2 หลังจากจบป.ตรีจาสถาบันอื่น ให้ทำการลาออกจากพรีดีกรีของม.ราม
   2.3 ใช้วุฒิ ป.ตรีจากสถาบันอื่นสมัครเรียนใหม่ที่ม.ราม โดยใช้สิทธิ์เทียบโอน 2 สถาบัน (ป.ตรีจากสถาบันอื่น+เกรดจากรหัสพรีดีกรี) และเรียนต่อวิชาที่เหลือจนจบป.ตรี
3. สามารถใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป สมัครเรียนควบคู่อีก 1 ปริญญาที่ม.รามได้ครับ
4. โดยส่วนใหญ่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียนครับ วัดผลสอบปลายภาคคร้งเดียว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 เม.ย. 2566 16:08:14
IP Address10.3.20.118
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+