มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ปฏิทินภูมิภาค2566 เด็กใหม่

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ขออนุญาตขอคำอธิบายปฏิทินอันนี้หน่อยค่ะ โดยเฉพาะอันที่ทำเครื่องหมายค่ะ และรายละเอียดข้ออื่นๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมุ่งมั่น
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 เม.ย. 2566 17:55:32
จำนวนผู้อ่าน394

คำตอบ

รายละเอียด

1. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2566 คือ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2566 ของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษา ม.รามคำแหงแล้ว ซึ่งมี 3 ช่องทางในการลงทะเบียนเรียน ได้แก่ ทางอินเทอร์เน็ต ทางแอปพลิเคชั่น Ru region และทางไปรณษีย์ โดยสามารถลงทะเบียนในช่องทางใดก็ได้ตามสะดวกค่ะ

2. การบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การบรรยายเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ทาง http://cyberclassroom.ru.ac.th/ และดูคำบรรยายย้อนหลัง https://m-learning.ru.ac.th/mls-campus/site/login.ru

3. การบรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการ คือ อาจารย์ประจำวิชาจะไปบรรยายสรุปก่อนสอบที่สาขาวิทยบริการฯ

4. การลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2565  คือ การนำวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2565 มาลงทะเบียนสอบซ่อมตามกำหนดการดังกล่าว

5. การบอกเลิก-บอกเพิ่มวิชา ภาค 1/2566  คือ การเพิ่มวิชา หรือสับเปลี่ยนของ ภาค 1/2566 ที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (เพิ่มวิชา ในกรณีที่ลงทะเบียนครั้งแรกยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ ภาค 1 และภาค 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สามารถเพิ่มให้ครบตามเกณฑ์แต่ละภาค ส่วนการสับเปลี่ยนวิชา คือ การเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเป็นวิชาอื่นแทน) ซึ่งเปิดให้ดำเนินการได้ในเว็บไซต์ e-service ตามกำหนดการดังกล่าว

6. วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน คือ วันปิดภาคเรียนในแต่ภาค 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ10 เม.ย. 2566 10:48:31
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+