มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลืมจ่ายค่าโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

นักศึกษาทำงานไปเรียนไปด้วย เคยทำเรื่องโอนย้ายหน่วยกิตไว้ตอนปี 1 แล้วลืมชำระค่าโอน ตอนนี้ปี 3 เพิ่งกลับมาเห็นเอกสารยังสามารถใช้ทำเรื่องโอนย้ายหน่วยกิตได้อยู่ไหม

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปอปอ
e-mail6201007298@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 มี.ค. 2566 09:11:58
จำนวนผู้อ่าน165

คำตอบ

รายละเอียด

การชำระค่าเทียบโอน ตามระเบียบต้องชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัครเรียน
 - ถ้าสมัครภาค 1 ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. ของปีถัดไป
 - ถ้าสมัครภาค 2 ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดไม่เกินวันที่ 30 พ.ย. ของปีถัดไป
   หากเกิน 1 ปี ยังสามารถชำระได้ แต่ต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท (ปีละ600 ไม่นับภาคฤดูร้อน)
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าเทียบโอนทั้งหมดได้ที่คณะ และตรวจสอบค่าปรับเทียบโอนล่าช้าได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.023108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 มี.ค. 2566 07:29:28
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+