มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สถานที่สอบภาคฤดูร้อน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สถานที่สอบภาคฤดูร้อน สอบที่ราม1อย่างเดียว หรือมีที่ราม2ด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวชิราภรณ์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2566 13:33:31
จำนวนผู้อ่าน105

คำตอบ

รายละเอียด

ยังไม่สามารถตอบตอนนี้ได้ครับ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นหลัก ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 14:41:15
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+