มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การกาขอจบและการสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ 1. ในกรณีการกาขอจบ เราต้องเหลืออีกกี่หน่วยกิตจึงจะสามารถกาขอจบได้คะ เเละถ้าเทอมกาขอจบในเทอมนั้นลงเกินจำนวน นก ที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้หรือไม่คะ

             2. ในกรณีที่วันสอบภาคซ่อมเป็นวันเดียวกัน คาบสอบเดียวกัน (ถ้าไม่ใช่เทอมกาขอจบ) สามารถยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
e-mailp.aphidaratk26@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2566 02:35:21
จำนวนผู้อ่าน160

คำตอบ

รายละเอียด

1. - ภาค 1 ต้องคงเหลือหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต จึงจะใช้สิทธิ์กา (X) ขอจบได้
    - ภาค 2 ต้องคงเหลือหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต  จึงจะใช้สิทธิ์กา (X) ขอจบได้
    - ภาคฤดูร้อน  ต้องคงเหลือหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต  จึงจะใช้สิทธิ์กา (X) ขอจบได้
   *ในเทอมก่อนหน้าที่ลงทะเบียนไว้ให้ถือว่าสอบผ่านไว้ก่อน นับหน่วยกิตที่คงเหลือต่อจากนั้น
    - หากหมายถึงลงเรียนวิชาอื่นที่อยู่นอกเหนือหลักสูตร คำตอบคือ สามารถทำได้ครับ และถ้าสอบผ่านวิชาดังกล่าวจะแสดงในทรานสคริปต์แบบจบฯ และจะถูกนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วย
2. ภาคซ่อม ถ้าไม่ได้ลงทะเบีนกาขอจบไว้ในภาคปกติ ก็ขอสอบซ้ำซ้อนในภาคซ่อมไม่ได้ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 13:45:33
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+