มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีครับ พอดีว่าผมจะขอจบ เทมอ S/65 ใน มร.30 ตัวสุดท้ายของผมคือวันที 29 พ.ค ไม่ทราบว่าผมจะได้รับวุฒิเร็วที่สุดคือช่วงไหนครับ พอดีว่าผมจะเอาไปยื่นทำวีซ่า ทำงานที่ต่างประเทศครับ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเดอะ เกย์
e-mailettmbo@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มี.ค. 2566 15:57:29
จำนวนผู้อ่าน159

คำตอบ

รายละเอียด

1. เมื่อสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว ก็สามารถยื่นเรื่องแจ้งจบที่คณะได้ ตามวันที่แต่ละคณะกำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่สามารถยื่นเรื่องแจ้งจบได้หลังสอบเสร็จวันสุดท้ายประมาณ 55 วัน (ต้องรอให้เกรดทางการเข้าระบบครบทุกวิชา เพื่อจะขอใบเช็คเกรดไปแจ้งจบได้)
2. วันที่แจ้งได้ เอกสารที่ใช้ต้องสอบถามคณะนั้นๆโดยตรง  เอกสารที่ะได้ฉบับแรกคือ ใบรับรองคณะ ที่จะระบบว่า นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้ว (ยังไม่ใช่ใบอนุมัติจบแบบทางการ)
3. หลังจากยื่นเรื่องแจ้งจบที่คณะแล้ว ทางคณะจะเสนอรายชื่อให้สภาอนุมมัติ ประมาณ 30 วันหรืออาจเร็วกว่านั้น ตรวจสอบรายชื่อได้จาก  approve.ru.ac.th
4. ภายหลังจากสภาอนุมัติ ให้ไปชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
    4.1 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  1,000 บาท
    4.2 ค่าใบรับรองสภา 100 บาท
    4.3 ค่าทรานสคริปต์ แบบจบการศึกษา  ฉบับละ  100 บาท
    4.4 กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินเพื่อ 50 บาท
5. นำใบเสร็จไปยื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อเขียนคำร้องขอเอกสารต่อไป
   - กรณีรับด้วยตนเอง จะมีใบนัดรับให้ (ประมาณ 7 - 10 วันทำการ)
  - กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหนา้ที่จะจัดส่งให้ประมาณ 7 - 10 วันทำการหลังได้รับคำร้อง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 10:26:26
IP Address10.6.0.64
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+