มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากรู้ว่าเราสอบผ่านหมดวิชาแล้วหรือยัง

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.อยากทราบว่าเราสอบผ่านทุกวิชาตามหลักสูตรแล้วหรือยัง

2.วิชาเกินทำยังไง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกันญารัตน์
e-mailKanyarat9971@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มี.ค. 2566 13:20:21
จำนวนผู้อ่าน139

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีนี้ ให้ขอใบเช็คเกรดจาก One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 จากนั้นนำใบเช็คเกรดไปติดต่อคณะที่สังกัด เพื่อตรวจสอบว่าสอบผ่านวิชาครบตามหลักสูตรหรือยัง
2. กรณีที่สอบผ่านวิชาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร วิชาดังกล่าวจะเป็นวิชาที่เกินหลักสูตร ซึ่งไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้ และจะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 10:11:10
IP Address10.6.0.64
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+