มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ในกรณีที่เลือกวิชาลงทะเบียนเรียน ซึ่งวันสอบและคาบสอบตรงกัน สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ แต่ไม่ได้เป็นการกาขอจบ หรือสอบซ้ำซ้อนมีได้เฉพาะกรณีขอจบคะ ถ้ามีได้เฉพาะกรณีขอจบ นั่นหมายถึงเราต้องเลือกกระบวนวิชาอื่น หรือ นำเอา1วิชาไปไว้ซ่อมใช่ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
e-mailp.aphisaratk26@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 มี.ค. 2566 17:03:06
จำนวนผู้อ่าน122

คำตอบ

รายละเอียด

การขอสอบซ้ำซ้อน (ส่วนกลาง)
ภาคปกติ
   1. ต้องลงทะเบียนกา (x) ขอจบไว้ จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบซ้ำซ้อน
   2. วิชาที่จะขอสอบซ้ำซ้อนต้องเป็นวิชาบังคับของคณะ หรือเป็นวิชาที่ไม่สามารถนำวิชาอื่นมาแทนได้
ภาคซ่อม
   1. ต้องลงทะเบียนกา (x) ขอจบไว้ในภาคปกติ จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบซ้ำซ้อนในภาคซ่อมได้

หากไม่ได้ลงทะเบียนกาขอจบไว้ และมีวิชาที่วันเวลาสอบตรงกัน นักศึกษาต้องเลือกสอบวิชาหนึ่ง อีกวิชาต้องนำไปลงทะเบียนสอบซ่อมหรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดๆไป ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 08:49:54
IP Address10.6.0.64
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+